חברת אלקטרה תשתיות מקטע G4-4 – רק"ל קו ירוק תל אביב