בקרה

"אינך יכול לנהל את אשר אינך יכול למדוד … וכל בר מדידה מבוצע" – ביל היולט

חברת נתיב הנדסה וניהול מתמחה בביצוע בקרה בזמן אמת של פרויקטים בביצוע בתחום ההנדסה האזרחית והתשתיות, ובניתוח "הפקת לקחים" בבחינה רטרוספקטיבית של פרויקטים שהסתיימו, בשיטות מתקדמות של ניתוח ערך מזוכה (Earned Value).

השיטה מבוססת על תכנון תכולות עבודה במונחי תקציב ולו"ז, ואיסוף נתוני תשלום והתקדמות ביצוע לכל תכולת עבודה והשוואתם בכל נקודת זמן לתכנון.

הבקרה מבוססת על השוואת הפרמטרים:

 • תכנון
 • תשלום
 • ביצוע

הערך מזוכה מוסיף מימד נוסף למשוואה ומציג את שווי העבודה שבוצעה במונחי תכנון תקציבי.

יתרונות שיטת הערך המזוכה –  Earned Value

 • זיהוי מוקדם לבעיות פוטנציאליות לו"ז ותקציב ומגמות שיפור ו/או החמרה במצבו של הפרויקט במונחי לוז ותקציב.
 • מאפשרת זמן תגובה מספק לנקיטת פעולות מתקנות.
 • מאפשרת מדידת ההתקדמות בתוכנית במונחי תכולות עבודה לפי מדדי ביצוע.
 • מאפשרת חיזוי מושכל של צפי סיום הפרויקט מבחינת לוחות זמנים ותקציב.
 • מאפשרת השוואת העלויות בפועל מול התכולות שנעשו.
 • מאפשרת מעקב ובקרה על שינויים ותוספות.
 • מאפשרת הכנת דוחות מתומצתים לדרג הניהולי.
 • משמשת כלי עזר לקבלת החלטות לדרג הניהולי בדגש על ניהול סיכונים.
 • מגשרת בין הגוף המממן לגוף המבצע על ידי שיתוף במסד נתוני התכנון, התשלום והביצוע לשם יצירת יעדים מוסכמים וידועים.

 

 

 

דילוג לתוכן