ייעוץ

חברת נתיב הנדסה וניהול בע"מ הוקמה בשנת 2009 ומורכבת מצוות מקצוענים מובילים בתחומם, בקשת רחבה של דיסציפלינות, הנדסית / כלכלית / מסחרית ומשפטית, בדגש על ניסיון בפרויקטים תחבורתיים, תשתיות ואנרגיה רחבי היקף ופרויקטי בינוי.

לאור עליית מדרגה במורכבותם של פרוייקטי הנדסה אזרחית, חברת נתיב השכילה להבין, כי צרכי השוק דורשים מתן מענה לאתגרי ניהול הביצוע, ובמתן תמיכה לקבלנים ליזמים ולגופים המממנים, בדגש על בקרה אובייקטיבית של הפרויקטים על לוחות הזמנים והעמידה במסגרת התקציבית, חשיפות והזדמנויות. החברה מנוסה במתן מצג אמיתי הן למזמין עבודה, לקבלן המבצע והן לגוף מממן, ב"הרמת דגלים אדומים" לסיכונים מהותיים ובמתן פתרונות שוטפים להקטנת החשיפה.

דגש מיוחד ניתן על פרויקטים מורכבים ופרוייקטים בסיכון, הדורשים בקרה צמודה ומתן פתרונות הנדסיים ומסחריים שוטפים למנהל הפרויקט בהיבט ההנדסי, המשפטי והמסחרי.

פרויקטים רבים מבוצעים כיום באמצעות שותפויות ממינים שונים עם חברות זרות בעלות ידע ו/או איתנות כלכלית, על פי דרישות המכרזים בישראל. ניהול ובקרה של פרויקט הנדסי דורש ידע מעמיק בחוזים בינלאומיים וניסיון בהתנהלות בשפה האנגלית, ולחברת נתיב ניסיון רב בפרויקטים מסוג זה, לרבות חוזים מורכבים כחוזי FIDIC ובניתוח נתונים ודיווחים פנימיים באנגלית.

הערך המוסף של החברה טמון בשנות הניסיון המצטבר של הצוות הבכיר של חברת נתיב, אשר פיתח במהלך השנים אמצעי זיהוי (סונר) ורגשים (סנסורים) המוכוונים לצמתי קבלת החלטות, כאשר אנו רואים חשיבות בתזמון קבלת החלטות וביכולת לבצע מהלכים אסטרטגיים משמעותיים. צוות החברה ניהל באופן אקטיבי בקרות לפרויקטים רחבי היקף, לצד ניהול מו"מ להסכמי פשרה, הסכמים משלימים ותהליכים שעניינם שיפור יחסי מזמין-קבלן והקטנת אי הוודאות וחשיפת הקבלן בפרויקטים רחבי היקף בתחום התשתיות, התחבורה והאנרגיה.

צוות החברה עובד בסינרגיה ושיתוף פעולה, וכל חבר בצוות תורם את מומחיותו וזווית הראיה הייחודית לו, אותה צבר עם השנים. יחד, מספק הצוות תמהיל מאוזן של מערך שירות מלא, כך שלקוחות החברה נהנים מצוות שלם העולה על סך חלקיו.

חברת נתיב ממקדת את פועלה בשלושה תחומי עיסוק עיקריים:

 • בקרה על פרויקטים וניהול סיכונים – לרבות בקרת תקציב, איכות, לוחות זמנים וכיו"ב'
 • ניהול פרוייקטים על כל היבטיו – לרבות תקציב ולוחות זמנים
 • ניהול חוזים, התקשרויות ותביעות – לרבות מו"מ להסדרי פשרה

בכל שלושת מוקדי הפעילות מביאה חברת נתיב הנדסה וניהול שירות הנבדל ממתחריה, הנובע הן מקשב רב לצרכי הלקוח, יכולת הצפת חסמים בזמן אמת ומתן פתרונות יצירתיים וישימים (הנדסיים, חוזיים ומסחריים) והן כתוצאה מהמעורבות האקטיבית של הצוות הניהולי של החברה בנעשה בשטח ובקשר עם אנשי הביצוע לצד אנשי המנהלת.

סל השירותים של חברת נתיב הנדסה וניהול בע"מ

ניהול ובקרת פרויקטים

 • ניהול פרויקטים בניה ותשתיות עבור חברות פרטיות וגופים ציבוריים (כגון נתיבי ישראל), לרבות גופים מממנים.
 • ניהול תכנון.
 • הכנת אמדנים.
 • בדיקת חבילות מכרז.
 • בחינת כתבי כמויות ועריכת חישובי כמויות ובחינת תקציב מפורט.
 • בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים מול מזמין עבודה וקבלני משנה.
 • נציג המזמין Owner Representative)).
 • נציג הבנק המלווה / הגוף המממן.

מגוון שירותי PMO

עבודה על פי מתודולוגיות סדורות  בתחום ניהול הפרויקטים, הבקרה וניהול הסיכונים (PMBOK) .

 • בקרה תקציבית בקרת (לרבות בקרה בשיטות מתקדמות של ניתוח ערך מזוכה “Earned Value”).
 • בקרת לוחות זמנים
 • ניהול סיכונים והזדמנויות.
 • אינטגרציה בפרויקטים מורכבים ובעלי פוקוס ציבורי.

 ניהול חוזים חריגים ותביעות

 • ניהול חוזים והתקשרויות (מול מזמין העבודה וקבלני משנה/ ספקים/ נותני שירותים).
 • פתרון משברים מול מזמין עבודה וקבלני משנה וניהול מו"מ תביעות קבלניות, חריגים ושינויים.
 • ליווי משפטי של פרוייקטים וניהול משרדי עו"ד חיצוניים (לטיגטורים) בניהול תיקי תביעה בערכאות משפטיות.
 • ייעוץ הנדסי ומשפטי אד הוק ומתן חוו"ד שנייה.
דילוג לתוכן