חברת אליקים בן ארי פרויקטים – קירוי מעל מסילת בני ברק