ניהול חוזים, חריגים ושינויים

הצד המשלים את ההנדסה הוא הצד המשפטי/מסחרי. בחברת נתיב עובדים עורכי דין להם ידע  בניהול חוזים והתקשרויות בפרויקטי תשתיות תחבורה רחבי היקף ומורכבים בישראל, בפרויקטי תשתית אנרגיה ובחוזים קבלניים מגוונים.

נדבך מהותי נוסף בניהול חוזים והתקשרויות הוא ניהול החריגים (עבודות חריגות לכתב הכמויות או לתכולת העבודה החוזית) וניהול השינויים (תוספות ושינויים לתכולת העבודה החוזית) ומיצוי זכויות הצדדים בגין אלה.
לתביעות החריגים והשינויים לתכולת העבודה החוזית השפעה רבה על לוח הזמנים, לעיתים גם על שינוי שיטת הביצוע ולירידה בתפוקות הביצוע. לכל אלה, כמובן, השלכות כספיות.
חברת נתיב הנדסה וניהול רואה חשיבות רבה לנושא יישוב המחלוקות (Dispute resolution) ומיצוי השיח בין הצדדים ברמה ההנדסית המקצועית וברוח טובה והוגנת שמטרתה קידום הפרויקט מבלי לפגוע כלכלית בקבלן המבצע.
לחברת נתיב הנדסה וניהול ניסיון רב בניהול ויישוב מחלוקות הנדסיות והובלת מתווי והסדרי פשרה, גידור סיכוני הצדדים בהפיכת הסכם מדידה להסכם פאושלי ושלל פתרונות יצירתיים אחרים, תוך ניצול הידע הרב על האופן בו מתקבלות החלטות בגופים ציבוריים ומזמיני עבודה מוסדיים.

שירותי החברה בתחום ניהול החוזים, החריגים והתביעות

  • ניהול חוזים והתקשרויות (מול מזמין העבודה וקבלני משנה/ ספקים/ נותני שירותים) לרבות ניהול התקשרות עם מזמין העבודה וחברת הניהול.
  • פתרון משברים מול מזמין עבודה וקבלני משנה וניהול מו"מ בנושא תביעות קבלניות, חריגים ושינויים.
  • ליווי משפטי של פרויקטים וניהול משרדי עו"ד חיצוניים (לטיגטורים) בניהול תיקי תביעה בערכאות משפטיות / בוררות.
  • ייעוץ הנדסי ומשפטי אד הוק ומתן חוו"ד שנייה.