בקרה

"אינך יכול לנהל את אשר אינך יכול למדוד …
וכל בר מדידה מבוצע"

– ביל היולט

חברת נתיב הנדסה וניהול מתמחה בביצוע בקרה בזמן אמת של פרויקטים בביצוע בתחום ההנדסה האזרחית והתשתיות, ובניתוח "הפקת לקחים" בבחינה רטרוספקטיבית של פרויקטים שהסתיימו, בשיטות מתקדמות של ניתוח ערך מזוכה (EARNED VALUE).

השיטה מבוססת על תכנון תכולות עבודה במונחי תקציב ולו"ז, ואיסוף נתוני תשלום והתקדמות ביצוע לכל תכולת עבודה והשוואתם בכל נקודת זמן לתכנון.

החברה מספקת שירותים של בקרה כלכלית הנדסית, בקרת לוחות זמנים וניהול סיכונים וכך מאגדת את מסדי הנתונים לתוצר בקרה תמציתי ושימושי למקבלי ההחלטות.