לוחות זמנים

ניהול לוחות הזמנים הינו נטבח משמעותי בניהול הפרויקטים. חברת נתיב מלווה קבלנים וחברות ציבוריות בהכנה ובקרה על לוחות הזמנים. צוות החברה מתמחה בהכנות בקשות להארכת משך ביצוע וחוות דעת משפטיות בנושא.