ליווי פרוייקטים (PMO)

חברת נתיב הנדסה וניהול מעניקה שירות ליווי פרויקטים על פי מתודולוגיות סדורות  בתחום ניהול הפרויקטים, הבקרה וניהול הסיכונים ה- PMBOK ומציעה תפריט שירותים נרחב על פי דרישות הלקוח וצרכיו.

מטרתה העיקרית של חברת נתיב הנדסה וניהול במתן שירותי ה- PMO  עבור הארגון היא למסור למנהל פרויקט / הנהלת החברה ניתוח סיכונים והזדמנויות ושיקוף אמין של הפרויקט באמצעות מידע אמין ומקיף וניתוח סיכונים והזדמנויות המאפשרים למנהל הפרויקט / הנהלת החברה לקבל החלטות שיקטינו נזקים מידיים ונזקים עתידיים ולנווט את ספינת הפרויקט במים הסוערים באמצעות ניתוחי מגמות מהימנים המתורגמים להמלצות אופרטיביות בצמתי קבלת ההחלטות.

צוות החברה יודע לסייע בליווי שוטף הלקוח והפרויקט בכל הדיסציפלינות של ה- PMO ולסייע בבניית מתודולוגיות וסטנדרטים פנימיים ברוח ה- PMI.

מגוון שירותי PMO

 • בקרה תקציבית ובקרת לוחות זמנים – חלוקת תכולת העבודה החוזית לחבילות עבודה (WBS) וביצוע בקרות לפי חבילות העבודה תוך בחינת הקשר בין לוח הזמנים לביצוע והתקציב בשיטות מתקדמות של ניתוח ערך מזוכה Earned Value.
 • עריכה ובחינה של מסמכי מכרז – חוזה על נספחיו, מפרטים, כתב כמויות ותכניות.
 • עריכה ובחינה של חשבונות חלקיים וסופיים מול מזמין עבודה וקבלני משנה.
 • אינטגרציה בפרויקטים מורכבים בעלי פוקוס ציבורי.
 • פתרון משברים מול מזמין עבודה וקבלני משנה וניהול מו"מ תביעות קבלניות.
 • ניהול משרדי עו"ד חיצוניים (ליטיגציה) בניהול תיקי תביעה בערכאות משפטיות.
 • ניהול סיכונים והזדמנויות.
 • ניהול תכנון – בדגש על מכרזי תכנון ביצוע (Design-Build).
 • בחינת תקציב פרויקט – בחינת כתבי כמויות ועריכת חישובי כמויות ובחינת תקציב מפורט.
 • ליווי מנהל הפרויקט ומתן ייעוץ הנדסי ומשפטי אד הוק ומתן חוו"ד שנייה.

הנהלת נתיב הנדסה רואה חשיבות רבה בגיוס הצוות הראוי מטעמה למתן שירותי ה- PMO ללקוחותיה ועל כן בחרה בקפידה את צוותה. התכונות הנדרשות מאיש צוות PMO הן:

 • היכולת ללמוד במהירות נושאים טכניים חדשים
 • יכולת בין אישית גבוהה ויכולת להשתלב בצוות קיים
 • "ראש גדול" – יוזמה ומעורבות אקטיבית ויצירתית להובלת מהלכים ושינויים בארגון
 • יושרה – האומץ להביע דיעה מקצועית גם אם אינה עולה בקנה אחד עם הדיעה הרווחת בדיפלומטיות ובאסרטיביות הנדרשת

.

דילוג לתוכן