חברת דניה מבנים – פרויקט משרד המשפטים וקריית הממשלה ירושלים