חברת צ'יינה – דניה – הקו האדום מקטע מזרחי ותחנת קרליבך ת"א