חברת אלקטרה סביבה – אשפה פנאומטית ברמת השרון ותל אביב