ייעוץ

ייעוץ הנדסי ו/או משפטי הינו כורח המציאות לאור עליית מדרגה במורכבותם של פרוייקטי הנדסה אזרחית, חברת נתיב השכילה להבין, כי צרכי השוק דורשים מתן מענה לאתגרי ניהול הביצוע, ובמתן תמיכה לקבלנים ליזמים ולגופים המממנים, בדגש על בקרת תכנון, בקרת אומדנים וכמויות, לוחות זמנים וניהול סיכונים והזדמנויות. 

תחום ייעוץ נוסף בחברת נתיב, הינו מתן ליווי לפרויקטים של שותפויות עם חברות זרות . ניהול ובקרה של פרויקט הנדסי דורש ידע מעמיק בחוזים בינלאומיים וניסיון בהתנהלות בשפה האנגלית, ולחברת נתיב ניסיון רב בפרויקטים מסוג זה, לרבות חוזים מורכבים כחוזי FIDIC ובניתוח נתונים ומתן ודיווחים פנימיים בשפה האנגלית.

הערך המוסף של החברה טמון בשנות הניסיון המצטבר של הצוות הבכיר של חברת נתיב, אשר פיתח במהלך השנים אמצעי זיהוי (סונר) ורגשים (סנסורים) המוכוונים לצמתי קבלת החלטות, כאשר אנו רואים חשיבות בתזמון קבלת החלטות וביכולת לבצע מהלכים אסטרטגיים משמעותיים. צוות החברה ניהל באופן אקטיבי בקרות לפרויקטים רחבי היקף, לצד ניהול מו"מ להסכמי פשרה, הסכמים משלימים ותהליכים שעניינם שיפור יחסי מזמין-קבלן והקטנת אי הוודאות וחשיפת הקבלן בפרויקטים רחבי היקף בתחום התשתיות, התחבורה והאנרגיה.

צוות החברה עובד בסינרגיה ושיתוף פעולה, וכל חבר בצוות תורם את מומחיותו וזווית הראיה הייחודית לו, אותה צבר עם השנים. יחד, מספק הצוות תמהיל מאוזן של מערך שירות מלא, כך שלקוחות החברה נהנים מצוות שלם העולה על סך חלקיו.